URK
subnawkont - o projekcie

W szkółkarstwie leśnym trzeba rozwiązać problem dostępności oraz jakości wykorzystywanego substratu. Obecnie używany jest substrat na bazie torfu wysokiego (75-95%) z dodatkiem perlitu lub wermikulitu. Torf sprowadzany jest głównie z krajów nadbałtyckich i Białorusi. Ze względu na procedury przetargowe zakup realizowany jest raz w roku, przed rozpoczęciem produkcji substratu. Nabywca skazany jest na dostarczony produkt, przy braku narzędzi do szybkiej kontroli.

W projekcie zakłada się opracowanie innowacji produktowej i  procesowej, tj. nowych receptur substratu i nawozów do produkcji sadzonek drzew leśnych oraz technologii ich produkcji. Nowość to przede wszystkim zastąpienie w recepturze substratu importowanego torfu łatwo dostępnymi krajowymi komponentami organicznymi.

 

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozu z krajowych surowców przeznaczonych do hodowli sadzonek drzew leśnych.

 

  

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie unikalnego substratu, który zastąpi niemal w całości wykorzystywany w szkółkarstwie torf. Rozwiązanie takie uniezależni producentów sadzonek od dostępności naturalnych złóż torfu, jego importu. Nawóz wieloskładnikowy dedykowany dla podstawowych gatunków drzew iglastych i liściastych w pełni zbilansuje, wraz z wodą użytą do zraszania potrzeby roślin w okresie produkcyjnym. Wytworzenie przez autorów projektu specjalnie skomponowanego substratu pozwoli na zastosowanie surowców ubocznych niewykorzystywanych dotychczas w przemyśle.

Warto również zaznaczyć, iż podstawowym źródłem składników pokarmowych dla sadzonek jest nawożenie, którym można kształtować parametry wzrostowe, a tym samym przydatność do posadzenia i możliwości adaptacyjne na uprawie. Receptury nawozów opracowane w ramach projektu zostaną dostosowane do wymagań żywieniowych sadzonek, a ich przydatność będzie monitorowana analizą składu chemicznego sadzonek.

W projekcie zakłada się wykonanie szeregu badań fizyko-chemicznych i mechanicznych mających na celu dobór odpow. komponentów potrzebnych do stworzenia docelowego substratu oraz nawozu dolistnego, a także opracowanie dedykowanych linii technologicznych do produkcji ww. produktów.

Odbiorcami nowych produktów będą producenci sadzonek drzew leśnych produkujący je w technologii z zakrytym systemem korzeniowym w wielodoniczakach (kontenerach) oraz pozostałe szkółki produkujące w technologii gruntowej. Odbiorcy to głównie szkółki należące do PGL LP oraz szkółki prywatne.

 

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe i problemy zgłaszane w ostatnim czasie przez właścicieli kontenerowych szkółek leśnych oraz PGL Lasy Państwowe.

 

 

Problem dotyczy dostępności oraz jakości wykorzystywanego obecnie w szkółkarstwie substratu na bazie torfu wysokiego sfagnowego (zawartość 75%-95%), który w całości jest importowany do Polski z krajów nadbałtyckich, jednak jego zasoby się kurczą, jakość staje się coraz gorsza, a cena wzrasta. Biorąc pod uwagę powyższe, zakłada się, iż opracowany w ramach projektu substrat powinien cechować się: jakością nie gorszą od substratu na bazie torfu wysokiego, konkurencyjną ceną do aktualnie wykorzystywanego oraz gwarancją ilości, pewności dostaw i stabilnej jakości substratu. Ponadto wykorzystane łatwo dostępne komponenty krajowe powinny częściowo lub w całości zastąpić w recepturze substratu torf wysoki.

Ponadto nie wyklucza się również, iż w przyszłości na zaprojektowanej w ramach projektu linii technologicznej będą tworzone kompozycje dla innych podmiotów z branży rolniczej.

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Piotr Pacanowski