URK
subnawkont - Referaty

Referaty na konferencjach krajowych:

 

1. Kormanek M., Małek S., Banach J., Mateusiak Ł. „Kontrola zagęszczenia substratu w komórka kontenera szkółkarskiego za pomocą Multipenetrometru” Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Ewolucja badań naukowych  i dydaktyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Kraków, 5 - 6 wrzesień 2022

 

 

2. Kormanek M., Małek S. „Nowe rozwiązanie stanowiska do pomiaru przesączalności substratu w kasetach szkółkarskich” XXIX Konferencja Naukowa Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie  Zakopane, 6 ÷ 9 luty 2023

 

 

 

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

3. Durło G., B., Małek S., Szymański N. „Mobilny system fenotypowania sadzonek drzew leśnych za pomocą skanerów roślinnych” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka” Zakopane 14-16 września 2022 r.  

 Film będący elementem dodatkowym powyższego posteru:

 

4. Kormanek M., Małek S. Banach J., Mateusiak Ł „Analiza zwięzłości substratu po napełnieniu kontenerów szkółkarskich” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka”  Zakopane 14-16 września 2022 r. 

Wersja PDF

 

5. Kormanek M., Małek S., Banach J., Mateusiak Ł., Tabor S. „Nowe rozwiązania przyrządów do kontroli produkcji w szkółkach kontenerowych” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Technologie i Inżynieria w Zrównoważonym Użytkowaniu Lasu” Kraków, 4 ÷ 6 czerwca 2023

 6. Kormanek M., Małek S., Banach J., Mateusiak Ł., Tabor S. Modern control of physical parameters of substrates in container nurseries” International Scientific Conference Mobile Energetic Devices – Hydraulics – Environment – Ergonomics of Mobile Machines 18 – 20 September 2023, Dudince, Slovakia

 

 Inne:

Podczas seminarium naukowego, które odbyło się 30.10.2023 w Puławach wygłoszono nastepujące referaty. Więcej o seminarium znajduje sie w aktualnościach.

 • Ocena przydatności podłoży do produkcji szkółkarskiej, w oparciu o pomiar wybranych parametrów fizyko-mechanicznych (M. Kormanek, J. Banach, K. Brulińska, Z. Chlipała, M. Cierniak, Ł. Mateusiak, A. Milkias, K. Staszel-Szlachta, A. Warczyk, B. Ostręga, S. Małek)
 • Analiza wymywania makropierwiastków (N, P, K, Ca, Mg) z testowanych substratów (M. Jasik, K. Staszel-Szlachta, B. Dobroś, A. Wojciechowicz, I. Skowrońska, J. Sokołowska, A. Warczyk, S. Małek)
 • Rola osłony meteorologicznej w monitorowaniu postępów hodowlanych na leśnej szkółce kontenerowej (N. Szymański, G. Durło, S. Małek)
 • Parametry wzrostowe i przydatność hodowlana sadzonek wyhodowanych w różnych wariantach nawożeniowo-substratowych (J. Banach, W. Salwa, B. Ostręga, M. Cierniak, M. Stach, E. Stach, A. Warczyk, J. Jaszczyk, V. Ivetić, S. Małek)
 • Kontrola wybranych parametrów fizyko-mechanicznych podłoży szkółkarskich w trakcie produkcji sadzonek (M. Kormanek, Z. Chlipała, Ł. Mateusiak, W. Salwa, J. Jaszczyk, S. Małek)
 • Wymywanie makropierwiastków z podłoża i odżywienie sadzonek podczas wzrostu sadzonek w szkółce (M. Jasik, K. Staszel-Szlachta, B. Dobroś, A. Wojciechowicz, I. Skowrońska, J. Sokołowska, A. Warczyk, V. Ivetić, S. Małek)
 • Wpływ właściwości podłoża i nawożenia na wydajność systemu fotosyntetycznego i gromadzenie związków zapasowych (W. Kraj, M. Zarek, M. Pietrzykowski, R. Sitko, K. Staszel-Szlachta, W. Salwa, B. Ostręga, A. Warczyk, S. Małek)
 • System fenotypowania sadzonek drzew leśnych, jako narzędzie oceny jakości materiału szkółkarskiego (G. Durło, S. Małek)
 • Warunki mikroklimatyczne na polu oraz w chłodni w trakcie zimowania sadzonek (G. Durło, N. Szymański, S. Małek)
 • Kondycja fizjologiczna, bilans związków zapasowych i zawartość CNS sadzonek zimujących w chłodni i na zewnętrznym polu produkcyjnym (J. Banach, W. Kraj, M. Jasik, M. Zarek, W. Salwa, K. Staszel-Szlachta, B. Ostręga, A. Warczyk, R. Sitko, A. Kwika, M. Stach, E. Stach, I. Skowrońska, J. Sokołowska, V. Ivetić, S. Małek)
 • Odporność sadzonek na niską temperaturę – przepuszczalność błon komórkowych, wymiana gazowa i fluorescencja chlorofilu (J. Banach, W. Kraj, W. Salwa, B. Ostręga, A. Warczyk, R. Sitko, A. Kwika, M. Stach. E. Stach, V. Ivetić, S. Małek)
 • Przydatność testowanych podłoży w aspekcie wyjmowania sadzonek z kontenera i ich transportu (M. Kormanek, Z. Chlipała, Ł. Mateusiak, S. Tabor, S. Małek)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Piotr Pacanowski